Simulated moving bed technology with a simplified approach for protein purification - Separation of lactoperoxidase and lactoferrin from whey protein concentrate

Jonatan Andersson, Bo Mattiasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

68 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simulated moving bed technology with a simplified approach for protein purification - Separation of lactoperoxidase and lactoferrin from whey protein concentrate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar