Simulating Vapor-Liquid-Solid Growth of Au-Seeded InGaAs Nanowires

Erik K. Mårtensson, Jonas Johansson, Kimberly A. Dick

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simulating Vapor-Liquid-Solid Growth of Au-Seeded InGaAs Nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemical Engineering

Engineering