Simulation and Estimation of Diffusion Processes: Applications in Finance

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

153 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simulation and Estimation of Diffusion Processes: Applications in Finance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap