Simulation and experimentation of a single-phase claw-pole motor

Avo Reinap, Mats Alaküla, G Nord, L Hultman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simulation and experimentation of a single-phase claw-pole motor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap