Simulation of batch and continuous reactors with co-immobilized yeast and β-galactosidase

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simulation of batch and continuous reactors with co-immobilized yeast and β-galactosidase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar