Simulation of collective phenomena in microswimmer suspensions

Dora Bardfalvy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

100 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat