Simulation of transients in heterogeneous catalysis: a comparison of the step- and pulse-transient techniques for the study of hydrocarbon oxidation on metal oxide catalysts

A Hinz, B Nilsson, Arne Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simulation of transients in heterogeneous catalysis: a comparison of the step- and pulse-transient techniques for the study of hydrocarbon oxidation on metal oxide catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar