Simultaneous isolation of proximal and distal lung progenitor cells from individual mice using a 3D printed guide reduces proximal cell contamination of distal lung epithelial cell isolations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simultaneous isolation of proximal and distal lung progenitor cells from individual mice using a 3D printed guide reduces proximal cell contamination of distal lung epithelial cell isolations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar