Simultaneous isolation of proximal and distal lung progenitor cells from individual mice using a 3D printed guide reduces proximal cell contamination of distal lung epithelial cell isolations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat