Simultaneous multiple time scale imaging for kHz-MHz high-speed accelerometry

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simultaneous multiple time scale imaging for kHz-MHz high-speed accelerometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Immunology and Microbiology