Simultaneous saccharification and fermentation of steam-pretreated spruce to ethanol

M Bollok, K Reczey, Guido Zacchi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Ethanol production was studied in simultaneous saccharification and fermentation (SSF) of steam-pretreated spruce at 42 degrees C, using a thermotolerant yeast. Three yeast strains of Kluyveromyces marxianus were compared in test fermentations. SSF experiments were performed with the best of these on 5% (w/w) of substrate, at a cellulase loading of 37 filter paper units/g of cellulose, and a beta-glucosidase loading of 38 IU/ g of cellulose. The detoxification of the substrate and the lack of pH control in the experiments increased the final ethanol concentration. The final ethanol yield was 15% lower compared to SSF with Saccharomyces cerevisiae at 37 degrees C, owing to the cessation of ethanol fermentation after the first 10 h.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)69-80
TidskriftApplied Biochemistry and Biotechnology
Volym84-6
DOI
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Simultaneous saccharification and fermentation of steam-pretreated spruce to ethanol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här