Simultaneous targeted activation of Notch1 and Vhl-disruption in the kidney proximal epithelial tubular cells in mice

Elinn Johansson, Birgitte Rönö, Martin Johansson, David Lindgren, Christina Möller, Håkan Axelson, Emma M K Smith

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat