Simvastatin protects against T cell immune dysfunction in abdominal sepsis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simvastatin protects against T cell immune dysfunction in abdominal sepsis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science