Single and double pain responses to individually titrated ultra-short laser stimulation in humans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Single and double pain responses to individually titrated ultra-short laser stimulation in humans”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap