Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Single-cell transcriptional profiling informs efficient reprogramming of human somatic cells to cross-presenting dendritic cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap