Single-Crystalline Perovskite Nanowire Arrays for Stable X-ray Scintillators with Micrometer Spatial Resolution

Zhaojun Zhang, Hanna Dierks, Nils Lamers, Chen Sun, Klára Nováková, Crispin Hetherington, Ivan G. Scheblykin, Jesper Wallentin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat