Single Nucleotide Polymorphisms Associated with Pain Sensitivity After Laparoscopic Cholecystectomy

Anna KM Persson, Fatimah Dabo Pettersson, Jonas Åkeson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat