Single-nucleotide polymorphisms in the sulfatase-modifying factor 1 gene are associated with lung function and COPD

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Single-nucleotide polymorphisms in the sulfatase-modifying factor 1 gene are associated with lung function and COPD”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap