Single-spin asymmetry of J /ψ production in p+p, p+Al, and p+Au collisions with transversely polarized proton beams at sNN =200 GeV

C. Aidala, Anders Oskarsson, David Silvermyr, L. Zou, PHENIX Collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We report the transverse single-spin asymmetries of J/ψ production at forward and backward rapidity, 1.2
Originalspråkengelska
Artikelnummer012006
TidskriftPhysical Review D
Volym98
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Export Date: 12 September 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Single-spin asymmetry of J /ψ production in p+p, p+Al, and p+Au collisions with transversely polarized proton beams at sNN =200 GeV”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här