Sistemy ekologicheskogo menedzhmental: ot terii k praktike: Rukovodstvo p vnedreniyu SEM v sootvetsvii s trebovaniyami mezhdunarodnogo standarta ISO 14001 [Environmental management systems: a handbook for the implementation of environmental management systems according to the ISO 14001 standard]

Inga Belmane, Carl Dalhammar

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Originalspråkengelska
Förlag[Publisher information missing]
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här