Site-directed mutagenesis of cysteine residues alters oxidative stability of fetal hemoglobin

Karin Kettisen, Michael Brad Strader, Francine Wood, Abdu I. Alayash, Leif Bülow

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Site-directed mutagenesis of cysteine residues alters oxidative stability of fetal hemoglobin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar