Site-directed mutagenesis of cysteine residues alters oxidative stability of fetal hemoglobin

Karin Kettisen, Michael Brad Strader, Francine Wood, Abdu I. Alayash, Leif Bülow

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat