Site-Specific Introduction of Negative Charges on the Protein Surface for Improving Global Functions of Recombinant Fetal Hemoglobin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Site-Specific Introduction of Negative Charges on the Protein Surface for Improving Global Functions of Recombinant Fetal Hemoglobin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar