Situated Counting

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Situated Counting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap