Six-meson amplitude in QCD-like theories

Johan Bijnens, Tomáš Husek, Mattias Sjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Six-meson amplitude in QCD-like theories”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi