Six Policy Ideas for Coping with the COVID-19 Pandemic

Bidragets översatta titel : Sex policyideer för att handskas med COVID-19 pandemin

Daniel Spiro, Tommy Andersson, Erik Grönqvist, Erik Lindqvist, Hannes Malmberg, Robert Östling

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtPopulärvetenskap

237 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This white paper contains six policy ideas that may help countries in coping with the
COVID-19 pandemic. The paper focuses on policies that can slow down the spread of the disease, better protect high-risk groups and leverage that a large part of the labor force is idle. For each policy idea, we describe the problem it is meant to solve, what may be leveraged to solve it, and a brief analysis of benefits and risks.
Bidragets översatta titel Sex policyideer för att handskas med COVID-19 pandemin
Originalspråkengelska
Kort beskrivningEconomic Policy for Covid-19
Antal sidor16
StatusPublished - 2020 mars 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Sex policyideer för att handskas med COVID-19 pandemin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här