Six Policy Ideas for Coping with the COVID-19 Pandemic

Bidragets översatta titel : Sex policyideer för att handskas med COVID-19 pandemin

Daniel Spiro, Tommy Andersson, Erik Grönqvist, Erik Lindqvist, Hannes Malmberg, Robert Östling

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtPopulärvetenskap

246 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sex policyideer för att handskas med COVID-19 pandemin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap