Size and transmural extent of first-time reperfused myocardial infarction assessed by cardiac magnetic resonance can be estimated by 12-lead electrocardiogram.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

49 Citeringar (SciVal)
113 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)920-920
TidskriftAmerican Heart Journal
Volym150
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här