Självbiografiskt skapande

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

98 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Licentiatuppsatsen handlar om självbiografiskt skapande och tar utgångspunkt i tre huvudspår. Det första är den egna positionens roll och hur man skulle kunna argumentera för en individuell objektivitet. Det andra behandlar medieringen av jaget och
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
ISBN (tryckt)978-91-976894-0-3
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här