Skåne Emergency Department Assessment of Patient Load (SEAL)-A Model to Estimate Crowding Based on Workload in Swedish Emergency Departments.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
186 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Emergency department (ED) crowding is an increasing problem in many countries. The purpose of this study was to develop a quantitative model that estimates the degree of crowding based on workload in Swedish EDs.
Originalspråkengelska
Artikelnummere0130020
TidskriftPLoS ONE
Volym10
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Annan klinisk medicin

Nyckelord

  • Akutsjukvård
  • Överbelastning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Skåne Emergency Department Assessment of Patient Load (SEAL)-A Model to Estimate Crowding Based on Workload in Swedish Emergency Departments.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här