Skalmur med träregelstomme (informationsskrift i serien: Fuktsäkerhet i byggnader)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Skalmur med bakomliggande träregelstomme är idag en av de vanligaste yttervägskonstruktionerna i Sverige. I allmänhet fungerar konstruktionen bra. Det finns dock många exempel på skador som beror på brister i fuktsäkerheten.

I denna skrift beskrivs olika fuktbelastningar och vilka problem som kan uppstå. Varje detalj i konstruktionen beskrivs ur fuktteknisk synvinkel. Olika åtgärder för att förbättra fuktsäkerheten diskuteras utförligt. Härvid läggs stor vikt vid att skapa förståelse för de byggnadsfysikaliska sambanden. Vidare redovisas detaljlösningar för de vanligaste anslutningsdetaljerna.
Originalspråksvenska
FörlagByggforskningsrådet (BFR)
Antal sidor35
VolymT10:1993
ISBN (tryckt)91-540-5541-5
StatusPublished - 1993

Publikationsserier

NamnBFR T-skrift
VolymT10:1993
ISSN (tryckt)1104-8433

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Materialteknik
  • Husbyggnad

Citera det här