Skandinavische Lust und europäisches Kino. Eine schwedische Filmografie

Olof Hedling, Mariah Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

On Swedish Porn of the Seventies as Succesful Transnational European Cinema.
Originalspråktyska
Sidor (från-till)137-148
TidskriftMontage/AV
Volym18
Utgåva2/09
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst

Citera det här