Skandinavisk kobber: Lokale forhold og globale sammenhenger i det lange 1700-tallet

Kristin Ranestad (redaktör), Kristine Bruland (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)ForskningPeer review

Sammanfattning

Kobber er et forhistorisk produkt som fortsatt produseres. Produksjonsmetodene og bruksområdene har blitt radikalt forandret mange ganger, og metallet stod sentralt i fremveksten av den moderne verdensøkonomien. I tidlig moderne tid var Skandinavia lenge den største produsenten av kobber i Europa, spesielt gjennom kobberanleggene i Falun i Sverige og på Røros i Norge. Likevel har metallet ofte blitt oversett. Denne boken forteller historien. Mengde kobber som ble produsert og solgt undersøkes, arbeidsforhold diskuteres, organiseringen av selskapene avklares, statens aktive rolle vektlegges, og kobberindustriens innflytelse på lokale forhold utforskes. Det vises at den skandinaviske kobberindustrien var en del av et stort europeisk kobbernettverk, som igjen var en del av et globalt produksjons- og handelssystem. Slik knyttes skandinavisk kobber tett til metallets internasjonale og globale historie: til europeisk industriutvikling, kolonialisme, slaveri og vold.
Originalspråknorska
UtgivningsortOslo
FörlagCappelen Damm Akademisk
ISBN (elektroniskt)9788202645533
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här