Skatteavtalen i EG-domstolens praxis: skatteavtalens inverkan vid prövning av interna skattereglers förenlighet med den fria rörligheten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)608-625
TidskriftSvensk skattetidning
Nummer9
StatusPublished - 2008
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här