Skatteavtalstolkning enligt svensk rätt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)322-340
TidskriftSvensk skattetidning
Nummer4
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här