Skeuomorphism in digital archaeological practice: A barrier to progress, or a vital cog in the wheels of change?

James Taylor, Nicolo Dell'Unto

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Skeuomorphism in digital archaeological practice: A barrier to progress, or a vital cog in the wheels of change?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap