Slicing the theory of mind

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)7-34
TidskriftDanish Yearbook for Philosophy 36
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lärande
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Citera det här