Slipped capital femoral epiphysis: A population-based study

Bengt Herngren, Margaretha Stenmarker, Ludek Vavruch, Gunnar Hagglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Slipped capital femoral epiphysis: A population-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap