Slipped capital femoral epiphysis: A population-based study

Bengt Herngren, Margaretha Stenmarker, Ludek Vavruch, Gunnar Hagglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat