Slipped Capital Femoral Epiphysis. Growth, Remodeling and Cartilage Quality after Unthreaded Fixation.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

424 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Tiderius, Carl Johan, handledare
  • Svensson, Jonas, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2018 juni 2
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-643-4
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2018-06-02
Time: 09:00
Place: Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Kim, Young-Jo
Title: Professor
Affiliation: Harvard University, Boston, USA
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2018:77

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Citera det här