Slipped capital femoral epiphysis in three generations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Sammanfattning

A male, his son, and grandson all had a slipped capital femoral epiphysis (physiolysis colli femoris - PCF). the importance of inheritance in PCF is discussed.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)240-242
Antal sidor3
TidskriftActa Orthopaedica
Volym57
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 1986 jan. 1
Externt publiceradJa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Slipped capital femoral epiphysis in three generations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här