Slipped capital femoral epiphysis (multiple letters)

G. Hagglund, U. G. Exner, P. A. Schai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)65-67
Antal sidor3
TidskriftJournal of Pediatric Orthopaedics Part B
Volym9
Nummer1
StatusPublished - 2000 jan. 24
Externt publiceradJa

Citera det här