Slow light frequency reference cavities—proof of concept for reducing the frequency sensitivity due to length fluctuations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)033034
TidskriftNew Journal of Physics
Volym24
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2022 mars

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Citera det här