Small is beautiful? Stories of carbon footprints, socio-demographic trends and small households in Denmark

Tullia Jack, Diana Ivanova

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Small is beautiful? Stories of carbon footprints, socio-demographic trends and small households in Denmark”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap