Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Small molecules increase direct neural conversion of human fibroblasts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.