Smart homes, home energy management systems and real-time feedback: Lessons for influencing household energy consumption from a Swedish field study

Anders Nilsson, Misse Wester, David Lazarevic, Nils Brandt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Smart homes, home energy management systems and real-time feedback: Lessons for influencing household energy consumption from a Swedish field study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap