SMIM1, carrier of the Vel blood group, is a tail-anchored transmembrane protein and readily forms homodimers in a cell-free system

Anja Nylander, Pawel Leznicki, Karina Vidovic, Stephen High, Martin L. Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”SMIM1, carrier of the Vel blood group, is a tail-anchored transmembrane protein and readily forms homodimers in a cell-free system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar