SMSSVD: SubMatrix Selection Singular Value Decomposition

Rasmus Henningsson, Magnus Fontes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”SMSSVD: SubMatrix Selection Singular Value Decomposition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap