'So, the circle has grown' - Child Health Services nurses' experiences of giving parental interviews with nonbirthing parents.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
TidskriftScandinavian Journal of Caring Sciences
DOI
StatusPublished - 2019 maj 27

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här