Social acceptability of flood management strategies under climate change using contingent valuation method (CVM)

Fatemeh Fadia Maghsood, Hamidreza Moradi, Ronny Berndtsson, Mostafa Panahi, Alireza Daneshi, Hossein Hashemi, Ali Reza Massah Bavani

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social acceptability of flood management strategies under climate change using contingent valuation method (CVM)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap